Příspěvky

Veškteré informace k platbě příspěvků se vám zobrazí po přihlášení do členské sekce. Naleznete tam číslo účtu a vygenerovaný VS potřebný k platbě.

Příspěvky se hradí jako "půlroční", kdy je 1. pololetí od začátku září do konce ledna (splatnost do 15.září) a 2. pololetí je od začátku února do konce srpna (splatnost do 1.ledna). "Roční" příspěvky jsou splatné do 15.září 2018.

Kategorie:

Přípravka – 2200 Kč za první pololetí, 2000 Kč za druhé pololetí; popřípadě 4200 Kč za celý rok (v ceně je zahrnut i licenční poplatek ČFBU, který činí 200 Kč).

Elévové až Dorost - 3300 Kč za první pololetí, 3100 Kč za druhé pololetí; popřípadě 5900 Kč za celý rok (v této ceně je zahrnut i licenční poplatek ČFBU, který činí 200 Kč).

Junioři, Muži a Ženy – 3100 Kč za pololetí; popřípadě 5700Kč za celý rok (od juniorské kategorie si hráči/hráčky generují platbu sami ve FIS a odesílají částku 500 Kč na účet ČFbU).

V případě, že nový člen přijde v průběhu sezóny, bude se platba řešit poměrnou částí za dané období.

Pokud hráč/hráčka nebude mít uhrazené příspěvky do 15. září, resp. 1. ledna, nebude mu/ji umožněno nastoupit k soutěžním utkáním, ale smí trénovat. Pokud nebude uhrazená příslušná částka do 15.října, resp. 15.února, nebude hráči/hráčce umožněno ani trénovat.