Střelecký tunel

Střelecký tunel je možné využívat v čase tréninků.  Pro individuální potřeby je nutné se domluvit s trenérem, který má v tu dobu na hale trénink. Trénink dané kategorie má ve střeleckém tunelu přednost.

V době mimo tréninky je střelecký tunel možné využívat po dohodě se sektretářem klubu - 606 093 081. 

Vstup mimo tréninkové hodiny je zpoplatněn 20Kč/30min. Maximální doba ve střeleckém tunelu je 60 minut. Poplatek se hrádí hotově sekretáři klubu.

Níže naleznete provozní řád našeho střeleckého tunelu.