Členské příspěvky

Příspěvky slouží k částečnému pokrytí nákladů na tréninkové, trenérské a administrativní zabezpečení mládežnických týmů, pronájem sportovních hal a sportovišť pro tréninky a soutěžní utkání. Veškeré další náklady klub hradí ze svých sponzorských příjmů, veřejných dotací a jiných vlastních zdrojů. Povinnost úhrady členského příspěvku na každou sezónu vyplývá z finančního řádu (zde).

Příspěvky na aktuální sezonu jsou splatné do 31. října. Částku lze vždy rozdělit do libovolného počtu plateb při užití jednoho variabilního symbolu. 

V rámci našeho partnerství se Základní škola a Mateřská škola Kladno, Norská 2633 máme stipendijní program v podobě snížení členských příspěvků na 50% původní částky za splnění příslušných podmínek. Pro žádost o snížené členství je potřeba doložit pro daný školní rok potvrzení skrze Požadavky na management v členské sekci. Více info na sekretariátu klubu.

Členské příspěvky na sezónu 2023/2024

Přípravka5 800 Kč
Elévové9 100 Kč
Mladší žáci9 100 Kč
Starší žáci9 100 Kč
Dorostenky a Juniorky9 100 Kč
Dorostenci a Junioři10 400 Kč
Ženy a Muži B4 000 Kč