Zdravotní prohlídky


  • jsou vyhláškou ministerstva zdravotnictví minimálně jednou za rok povinné pro všechny sportovce, kteří se účastní organizovaných tréninků. Tedy nezáleží, zda hrají či nehrají soutěžní zápasy a turnaje. Na blížící se konec platnosti upozorňuje členská sekce klubu.
  • zajišťují je pediatři a sportovní lékaři. Pediatři provádějí základní vyšetření, které obsahuje: rodinnou a sportovní anamnézu, komplexní fyzikální vyšetření, rozbor údajů o vykonávaném sportu a vstupní prohlídka navíc i klidové EKG). U sportovního lékaře podstoupí děti specializované vyšetření, které vyjma stejných věcí jako u pediatra obsahuje ještě kineziologický rozbor, klidové EKG a zátěžové EKG na rotopedu, spiroergometrii.
  • trenéři jednoznačně doporučují vyšetření u sportovních lékařů, zvlášť v období pandemie může odhalit skrytý postcovidový syndrom a předejít kolapsu sportovce. Prohlídka se zaměřuje na správnou činnost srdce, oběhového systému při maximální zátěži.

Nejčastější otázky a odpovědi

Může ošetřující lékař prohlídku odmítnout?
Praktičtí lékaři mají dán postup, jak sportovní vyšetření udělat. Pokud ale trvale odmítá, je vhodné zvážit návštěvu jiného lékaře.

Potřebuje zdravotní prohlídku každý hráč?
Ano! Musí ji absolvovat každý hráč či hráčka ve věkové kategorii od přípravek až po veterány. Z hlediska startu v soutěžích Českého florbalu musí mít hráč/ka platný lékařský posudek v den nastoupení utkání. Vyhláška ministerstva zdravotnictví však vyžaduje platnou zdravotní prohlídku už v době přípravy na soutěže, tedy i během tréninků v klubu.

Jak často na prohlídku musím?
Minimálně jednou za 12 měsíců.

Jak poznám, kdy mi končí platnost?
Na blížící se konec upozorňuje členská sekce Kanonýrů. Prosím, zavčas se na její prodloužení či vůbec první podstoupení objednejte k lékaři. Bez platné prohlídky nelze dle vyhlášky trénovat.

Co si musím s sebou k lékaři vzít?
U obou druhů zdravotních prohlídek využijte klubový formulář. Vyhnete se tím možným nesrovnalostem, neboť obsahuje všechny náležitosti, které vyžaduje Český florbal. A předejdete předání citlivých informací, např. o rodinných anamnézách, které se objevují v detailních lékařských zprávách, třetí straně.

Mohu použít jiný doklad o zdravotní prohlídce, třeba na letní tábor?
Ne. Vyšetření musí být zaměřené na konkrétní sport, tedy florbal. Z lékařského posudku musí být jasně patrné, že je hráč zdravotně způsobilý hrát florbal.

Musím lékařský posudek vozit na zápasy? Kolik vyšetření stojí?
Ne. Stačí ho předat sekretariátu klubu, ten nese zodpovědnost.

Kolik vyšetření stojí?
Lékaři si obvykle účtují poplatek 150 korun. Pokud nemají přístroj na měření EKG, pošlou vás na jiné pracoviště, kde je i za tento úkon účtování zhruba 150 korun. Vyšetření u sportovního lékaře je dražší, pohybuje se mezi 800 – 1200 korun, nicméně jde více do hloubky.

Proč klub doporučuje vyšetření u sportovního lékaře?
Ten se nad rámec kontroly u pediatra ujišťuje o správném fungování srdce a oběhového systému při maximální intenzitě. Zhodnotí stav pohybového aparátu, případně doporučí správné cvičení a určí anaerobní práh sportovce.

Doporučené kontakty na sportovní lékaře